ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Χαμηλή 0 από 0 WL:00000
WT:00000


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FL
FL:00000 - Αναμένονται σε FT
FL:00000 - Ολοκληρώθηκαν από FT
FL:00000 - Δεν εμφανίστηκαν σε FT
FL:00000 - Μη αποδεκτές από FT

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FT
FT:00000

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
(RV_FL):00000
(RV_FT):00000
(RV_BOTH):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FL):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FT):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_BOTH):00000

FRONT (ΛΟΙΠΕΣ & FT):00000
BACK OFFICE:00000


ΑΣΥΜΠΛΗΡΩΤΑ: 0 (0)
HELP DESK: 0 (0)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: 0 (0)
ΣΚΥΔΡΑΣ Χαμηλή 0 από 0 WL:00000
WT:00000


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FL
FL:00000 - Αναμένονται σε FT
FL:00000 - Ολοκληρώθηκαν από FT
FL:00000 - Δεν εμφανίστηκαν σε FT
FL:00000 - Μη αποδεκτές από FT

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FT
FT:00000

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
(RV_FL):00000
(RV_FT):00000
(RV_BOTH):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FL):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FT):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_BOTH):00000

FRONT (ΛΟΙΠΕΣ & FT):00000
BACK OFFICE:00000


ΑΣΥΜΠΛΗΡΩΤΑ: 0 (0)
HELP DESK: 0 (0)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: 0 (0)


Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

Κτηματογνώμων στο Facebook